Polígons i Empreses de Cardona

Ajuntament de Cardona

Cercador de Polígons

Cercador de Parcel·les i Naus

La Cort II

Promoció privada

Polígon en fase de desenvolupament

LOCALITZACIÓ

Població: CARDONA

Comarca: Bages

Situació del polígon : Al sud del municipi, a 6 km. del nucli urbà, i a 2 km del barri de La Coromina

Tipus d'accés : Carretera

Nom de l'accés : C-55

Origen i destí de l'accés : Manresa/Cardona

Distància des del polígon fins a l'origen o destí de l'accés : 67 Km.-6Km.

Sortida :

Longitud : 1.7042222222222

Latitud : 41.902166666667

Localització Google Maps

ORDENACIÓ URBANÍSTICA

Usos: Sense definir

Qualificació del sòl : Sòl urbanitzable no delimitat (SUND)

Pla d'ordenació : POUM (Pla d'Ordenació Urbana Municipal) 2015

Situació : Pendent de desenvolupar

SERVEIS URBANÍSTICS I DE TELECOMUNICACIONS

Projecte de telecomunicacions : No

Cobertura telefonia mòbil : -

Cobertura banda ampla: -

Cobertura ADSL: -

Cobertura Wimax: -

Cobertura Wimax comercial : -

Fibra òptica: En previsió

OFERTA

Terrenys situats a la banda nord de la carretera C-55 a l'altra banda del sector de La Cort

Extensió total : 245.863,00 m2

Sòl previst : 245.863,00 m2

OBSERVACIONS

Sòl industrial previst al POUM

PER A MÉS INFORMACIÓ

Consell Comarcal del Bages
Tel: 93 693 03 50
pindustrial@ccbages.cat

Ajuntament de Cardona 93 869 10 00 http://www.cardona.cat/

Parcel·lari

Parcel·les/Naus disponibles

Empreses instal·lades

SERVEIS DE PROXIMITAT

Serveis ambientals

 • Recollida de residus : No
 • Reciclatge : No
 • Depuradora : No

Serveis empresarials

 • Oficina de correus : No
 • Entitats financeres : No
 • Seguretat i vigilància : No

Altres serveis

 • Bar/Restaurant : No
 • Gasolinera : No
 • Llar d'infants : No

ACCESSIBILITAT I SENYALITZACIÓ

Vehicles

 • Pavimentació : 0 %
 • Corba adequada a vehicles de gran tonatge : No
 • Carril d'acceleració : Sense carril d'acceleració

Vianants i bicicletes

 • Voreres : 0 %
 • Accessibilitat a peu : Bona
 • Passos de vianants : No
 • Bandes sonores : No
 • Accessibilitat amb carril bici : No

Transport públic

 • Accessibilitat amb transport públic : No

Aparcament

 • Aparcament de cotxes :
 • Aparcament de camions : No

Senyalització viària

 • Viària dels accessos : No
 • Viària horitzontal : No
 • Viària vertical : No
 • Informativa (planell del polígon) : No