Polígons i Empreses de Cardona

Ajuntament de Cardona

Cercador de Polígons

Cercador de Parcel·les i Naus

Aquest apartat permet a la persona, empresa o institució interessada, prèvia identifciació d'un codi, detectar, modificar o verificar dades.

Usuaris registrats: Empreses


  • El Consell Comarcal del Bages l'informa que d'acord amb el que estableix l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, les dades personals facilitades durant aquest procés de registre seran incorporades en un fitxer d'"Usuaris de Serveis", responsabilitat del Consell Comarcal del Bages. El Consell assumeix totes les mesures de naturalesa tècnica, organitzativa i de seguretat per garantir la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda d'acord amb la llei.

    Seleccionant l'opció "accepto les condicions d’ús", reconeix que dóna el seu consentiment i proporciona les seves dades de forma voluntària i expressa. Aquestes dades de caràcter personal tindran com a fi ser utilitzades, exclusivament, per l'operativitat i administració del servei, la gestió d'incidències i l'elaboració d'estadístiques.

    Així mateix, l'informem que en qualsevol moment vostè pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició que legalment li corresponen, dirigint-se al Consell Comarcal del Bages, per correu postal a l’adreça Muralla de Sant Domènec, 24- 08241-Manresa o per correu electrònic a lopd@ccbages.cat