Polígons i Empreses del Bages

Cercador de Polígons

Cercador de Parcel·les i Naus

Sta. Maria d'Artés (ampliació II)

Promoció privada

Polígon industrial

LOCALITZACIÓ

Població: ARTÉS

Comarca: Bages

Situació del polígon : A l'extrem sud-oest del nucli urbà, al peu de la BV-4512, accés des de la C-25

Tipus d'accés : Carretera i C-25 (Eix Transversal)

Nom de l'accés : BV-4512 i C-25

Origen i destí de l'accés : Artés-C-25

Distància des del polígon fins a l'origen o destí de l'accés : 0 Km.-11,3 Km

Sortida : Accés directe per la BV-4512 i accés no directe per la C-25 (sortida Artés).

Longitud : 1.9310833333333

Latitud : 41.788638888889

Localització Google Maps

ORDENACIÓ URBANÍSTICA

Usos: Industrial

Qualificació del sòl : Urbà

Pla d'ordenació : Modificació puntual de les Normes Subsidiàries i Pla Parcial d'Ordenació Urbanística

Situació : Polígon en construcció

SERVEIS URBANÍSTICS I DE TELECOMUNICACIONS

Xarxa de clavegueram: 100 %

Xarxa contra incendis: 100 %

Xarxa enllumenat públic: 100 %

Projecte de telecomunicacions : Si

Companyia d'aigua potable : OK

Companyia d'aigua industrial : OK

Companyia de gas: OK

Companyia elèctrica: OK

Companyia elèctrica: Movistar, Orange, Vodafone, Telefonica, Altres

Cobertura telefonia mòbil : Si

Cobertura banda ampla: Si

Cobertura ADSL: Si

Cobertura Wimax: No

Cobertura Wimax comercial : No

Fibra òptica: Si

OFERTA

Extensió total : 76.984,00 m2

Sòl d'ús públic : 29.046,00 m2

Sòl industrial : 47.938,00 m2

Sòl industrial ocupat : 500,00 m2

Sòl industrial disponible no edificat : 37.205,00 m2

Sòl industrial sense dades : 10.233,00 m2

PER A MÉS INFORMACIÓ

Consell Comarcal del Bages
Tel: 93 693 03 50
pindustrial@ccbages.cat

 

Ajuntament d'Artés. T: 938305001. 

 

SOLVIA T: 902 333 131

 

 

Parcel·lari

Parcel·les/Naus disponibles

Empreses instal·lades

SERVEIS DE PROXIMITAT

Serveis ambientals

 • Recollida de residus : No
 • Reciclatge : No
 • Depuradora : Si

Serveis empresarials

 • Oficina de correus : Si
 • Entitats financeres : No
 • Seguretat i vigilància : Si

Altres serveis

 • Bar/Restaurant : Si
 • Gasolinera : No
 • Llar d'infants : No

Altres

Fibra òptica

ACCESSIBILITAT I SENYALITZACIÓ

Vehicles

 • Pavimentació : 100 %
 • Corba adequada a vehicles de gran tonatge : Si
 • Carril d'acceleració : Amb carril d'acceleració

Vianants i bicicletes

 • Voreres : 100 %
 • Accessibilitat a peu : Dolenta
 • Passos de vianants : Si
 • Bandes sonores : No
 • Accessibilitat amb carril bici : No
 • Limitació de velocitat (Km/h) : 50

Transport públic

 • Accessibilitat amb transport públic : No

Aparcament

 • Aparcament de cotxes : Al viari, A les parcel·les
 • Aparcament de camions : Si

Senyalització viària

 • Viària dels accessos : Bona
 • Viària horitzontal : Bona
 • Viària vertical : Bona
 • Informativa (planell del polígon) : No