Polígons i Empreses del Bages

Cercador de Polígons

Cercador de Parcel·les i Naus

Sta. Maria d'Artés (ampliació I)

Promoció privada

Polígon industrial

LOCALITZACIÓ

Població: ARTÉS

Comarca: Bages

Situació del polígon : A l'extrem sud-oest del nucli urbà, al peu de la BV-4512 amb accés des de la C-25

Tipus d'accés : Carretera i C-25 (Eix Transversal)

Nom de l'accés : BV-4512 i C-25

Origen i destí de l'accés : Artés-C-25

Distància des del polígon fins a l'origen o destí de l'accés : 0 Km.-11,3 Km.

Sortida : Accés directe per la BV-4512 i accés no directe per la C-25 (sortida Artés).

Longitud : 1.9344722222222

Latitud : 41.790166666667

Localització Google Maps

ORDENACIÓ URBANÍSTICA

Usos: Industrial

Qualificació del sòl : Urbà

Pla d'ordenació : Pla Parcial d'Ordenació Urbanística

Situació : Aprovació definitiva

Data d'aprovació : 30/05/1990

CONDICIONS DE LES EDIFICACIONS

Tipus: Petita i gran indústria.

Ocupació màxima : 80 %

Volum màxim edificable: 10

Edificabilitat : 2 m2/m2 i 1,60 m2/m2

Alçada màxima edificable: 9 m i 11 m

Superfície de parcel·lació mínima : 500 m2 i 1.500 m2

SERVEIS URBANÍSTICS I DE TELECOMUNICACIONS

Xarxa de clavegueram: 100 %

Xarxa contra incendis: 100 %

Xarxa enllumenat públic: 100 %

Projecte de telecomunicacions : No

Companyia d'aigua potable : SOREA, S.A.

Companyia d'aigua industrial : SOREA, S.A.

Companyia de gas: GAS NATURAL, S.A

Companyia elèctrica: FECSA-ENHER 1, S.A.

Companyia elèctrica: Movistar, Orange, Vodafone, Telefonica, Altres

Cobertura telefonia mòbil : Si

Cobertura banda ampla: Si

Cobertura ADSL: Si

Cobertura Wimax: No

Cobertura Wimax comercial : No

Fibra òptica: Si

OFERTA

Extensió total : 173.763,00 m2

Sòl d'ús públic : 83.100,00 m2

Sòl industrial : 90.663,00 m2

Sòl industrial ocupat : 73.898,00 m2

Sòl industrial disponible no edificat : 5.200,00 m2

Sòl industrial disponible edificat : 2.631,00 m2

Sòl industrial sense dades : 8.934,00 m2

Parcel·lari

Parcel·les/Naus disponibles

Empreses instal·lades

SERVEIS DE PROXIMITAT

Serveis ambientals

 • Recollida de residus : No
 • Reciclatge : No
 • Depuradora : Si

Serveis empresarials

 • Oficina de correus : Si
 • Entitats financeres : No
 • Seguretat i vigilància : Si

Altres serveis

 • Bar/Restaurant : No
 • Gasolinera : No
 • Llar d'infants : No

Altres

Deixalleria municipal ubicada al polígon, bústies i fibra òptica

ACCESSIBILITAT I SENYALITZACIÓ

Vehicles

 • Pavimentació : 100 %
 • Corba adequada a vehicles de gran tonatge : Si
 • Carril d'acceleració : Sense carril d'acceleració

Vianants i bicicletes

 • Voreres : 100 %
 • Accessibilitat a peu : Bona
 • Passos de vianants : Si
 • Bandes sonores : Si
 • Accessibilitat amb carril bici : No
 • Limitació de velocitat (Km/h) : 50

Transport públic

 • Accessibilitat amb transport públic : Si
 • Empresa : Línies Manresa-Artés de transports Castellà
 • Distància a la parada més propera (Km) : 1,00

Aparcament

 • Aparcament de cotxes : Al viari
 • Aparcament de camions : Si

Senyalització viària

 • Viària dels accessos : Bona
 • Viària horitzontal : Bona
 • Viària vertical : Bona
 • Informativa (planell del polígon) : Bona