Polígons i Empreses de Navarcles

Ajuntament de Navarcles

Cercador de Polígons

Cercador de Parcel·les i Naus

Pla del Cos

Promoció privada

Polígon industrial

LOCALITZACIÓ

Població: NAVARCLES

Comarca: Bages

Situació del polígon : A l'est del nucli urbà.

Tipus d'accés : Travessia urbana

Nom de l'accés : BV-1221/Passeig Cervantes

Origen i destí de l'accés : Navarcles-Terrassa

Distància des del polígon fins a l'origen o destí de l'accés : 0 Km.-35 Km.

Sortida : Accés directe.

Longitud : 1.9116111111111

Latitud : 41.751777777778

Localització Google Maps

ORDENACIÓ URBANÍSTICA

Usos: Industrial

Qualificació del sòl : Urbà

Pla d'ordenació : Normes Subsidiàries de Planejament.

Situació : Aprovació definitiva

Data d'aprovació : 20/11/1985

CONDICIONS DE LES EDIFICACIONS

Tipus: Illa tancada

Ocupació màxima : 100 %

Volum màxim edificable: 9

Edificabilitat : 1,75 m2/m2

Alçada màxima edificable: 10 m, 13m, 16 m

Superfície de parcel·lació mínima : ----

SERVEIS URBANÍSTICS I DE TELECOMUNICACIONS

Xarxa de clavegueram: 100 %

Xarxa contra incendis: 25 %

Xarxa enllumenat públic: 100 %

Projecte de telecomunicacions : No

Companyia d'aigua potable : AIGÜES DE MANRESA, S.A.

Companyia d'aigua industrial : AIGÜES DE MANRESA, S.A.

Companyia de gas: GAS NATURAL, SDG, S.A.

Companyia elèctrica: FECSA-ENHER 1, S.A.

Companyia elèctrica: Movistar, Orange, Vodafone, Telefonica, Altres

Cobertura telefonia mòbil : Si

Cobertura banda ampla: Si

Cobertura ADSL: Si

Cobertura Wimax: Si

Cobertura Wimax comercial : -

Fibra òptica: -

OFERTA

Extensió total : 50.395,00 m2

Sòl d'ús públic : 14.530,00 m2

Sòl industrial : 35.865,00 m2

Sòl industrial ocupat : 24.870,00 m2

Sòl industrial disponible edificat : 1.460,00 m2

Sòl industrial sense dades : 9.535,00 m2

OBSERVACIONS

Polígon annex al nucli urbà

PER A MÉS INFORMACIÓ

Consell Comarcal del Bages
Tel: 93 693 03 50
pindustrial@ccbages.cat

Ajuntament de Navarcles 93 831 00 11 navarcles@diba.es

Parcel·lari

Parcel·les/Naus disponibles

Empreses instal·lades

SERVEIS DE PROXIMITAT

Serveis ambientals

 • Recollida de residus : No
 • Reciclatge : Si
 • Depuradora : Si

Serveis empresarials

 • Oficina de correus : No
 • Entitats financeres : No
 • Seguretat i vigilància : No

Altres serveis

 • Bar/Restaurant : No
 • Gasolinera : No
 • Llar d'infants : No

ACCESSIBILITAT I SENYALITZACIÓ

Vehicles

 • Pavimentació : 50 %
 • Corba adequada a vehicles de gran tonatge : No
 • Carril d'acceleració : Sense carril d'acceleració

Vianants i bicicletes

 • Voreres : 100 %
 • Accessibilitat a peu : Bona
 • Passos de vianants : Si
 • Bandes sonores : No
 • Accessibilitat amb carril bici : No

Transport públic

 • Accessibilitat amb transport públic : Si
 • Empresa : TRASNBAGES S. L. (línia Manresa-Navarcles)
 • Distància a la parada més propera (Km) : 1,00

Aparcament

 • Aparcament de cotxes : Al viari
 • Aparcament de camions : No

Senyalització viària

 • Viària dels accessos : Bona
 • Viària horitzontal : Regular
 • Viària vertical : Bona
 • Informativa (planell del polígon) : Bona