Polígons i Empreses de Cardona

Ajuntament de Cardona

Cercador de Polígons

Cercador de Parcel·les i Naus

La Cort

Promoció pública

Polígon industrial

LOCALITZACIÓ

Població: CARDONA

Comarca: Bages

Situació del polígon : Al sud del municipi, a 6 km. del nucli urbà, i a 2 km del barri de La Coromina.

Tipus d'accés : Carretera

Nom de l'accés : C-55

Origen i destí de l'accés : Manresa/Cardona

Distància des del polígon fins a l'origen o destí de l'accés : 67 Km.-6Km.

Sortida : Accés directe.

Longitud : 1.7042222222222

Latitud : 41.902166666667

Localització Google Maps

ORDENACIÓ URBANÍSTICA

Usos: Industrial

Qualificació del sòl : Mitjana indústria (ClauI) Edificació aïllada. Petita indústria (Clau II) Edificació arrenglerada

Pla d'ordenació : Pla Parcial Polígon Industrial

Situació : Aprovació definitiva i aprovació definitiva per la Comissió d'Urbanisme de Barcelona

Data d'aprovació : 01/01/1995

CONDICIONS DE LES EDIFICACIONS

Tipus: Edificació aïllada i arrenglerada entre mitgeres

Ocupació màxima : 70 %

Edificabilitat : 1 m2 st./ m2 sòl (edificació aïllada). 1,20m2 st./ m2 sòl (edificació arrenglerada)

Alçada màxima edificable: 7.5 m. (10m. a justificar)

Superfície de parcel·lació mínima : 3.000 m2 (edificació aïllada). 200.00m2 (edificació arrenglerada)

SERVEIS URBANÍSTICS I DE TELECOMUNICACIONS

Xarxa de clavegueram: 100 %

Xarxa contra incendis: 100 %

Xarxa enllumenat públic: 100 %

Projecte de telecomunicacions : No

Companyia d'aigua potable : AIMINES, S.A.

Companyia d'aigua industrial : AIMINES, S.A.

Companyia elèctrica: FECSA-ENDESA

Companyia elèctrica: Telefonica

Cobertura telefonia mòbil : Si

Cobertura banda ampla: Si

Cobertura ADSL: Si

Cobertura Wimax: Si

Cobertura Wimax comercial : Si

Fibra òptica: Si

OFERTA

Extensió total : 272.409,00 m2

Sòl d'ús públic : 51.304,22 m2

Sòl industrial : 181.255,78 m2

Sòl industrial ocupat : 170.439,78 m2

Sòl industrial disponible edificat : 9.448,00 m2

Sòl industrial sense dades : 1.368,00 m2

Sòl previst : 39.849,00 m2

Parcel·lari

Parcel·les/Naus disponibles

Empreses instal·lades

SERVEIS DE PROXIMITAT

Serveis ambientals

 • Recollida de residus : No
 • Reciclatge : Si
 • Depuradora : No

Serveis empresarials

 • Oficina de correus : No
 • Entitats financeres : No
 • Seguretat i vigilància : No

Altres serveis

 • Bar/Restaurant : No
 • Gasolinera : Si
 • Llar d'infants : No

Altres

Deixalleria municipal ubicada dins del polígon

ACCESSIBILITAT I SENYALITZACIÓ

Vehicles

 • Pavimentació : 100 %
 • Corba adequada a vehicles de gran tonatge : Si
 • Carril d'acceleració : Amb carril d'acceleració

Vianants i bicicletes

 • Voreres : 100 %
 • Accessibilitat a peu : Regular
 • Passos de vianants : Si
 • Bandes sonores : No
 • Accessibilitat amb carril bici : No

Transport públic

 • Accessibilitat amb transport públic : Si
 • Empresa : ALSINA GRAELLS (línia Solsona-Cardona-Manresa)
 • Distància a la parada més propera (Km) : 2,00

Aparcament

 • Aparcament de cotxes : Al viari, A les parcel·les
 • Aparcament de camions : No

Senyalització viària

 • Viària dels accessos : Bona
 • Viària horitzontal : Bona
 • Viària vertical : Bona
 • Informativa (planell del polígon) : Bona